Objectius

El projecte de recerca es fonamenta en una ampla col·laboració entre persones i institucions que comparteixen l’interès en la reintegració de les persones empresonades: l’administració penitenciària i les entitats del tercer sector que assumeixen tasques de reinserció de persones empresonades, i els responsables de la recerca que tenen una llarga tradició d’investigació en l’anàlisi de la reincidència, del desistiment del delicte i de les polítiques de reinserció, en l’àmbit universitari i de l’administració pública. La utilitat del projecte es concreta en dos aspectes: d’una banda, ens permetrà decidir amb coneixement de causa sobre si s’hauria d’avançar cap a un sistema en què tota persona fos acompanyada en el seu retorn a la comunitat i, d’una altra, ens donarà coneixement sobre els factors que expliquen que l’acompanyament a la reintegració aporti resultats positius.