Metodologia

El projecte s’estructura en tres fases: en la primera preparatòria s’elaborarà de manera participativa un “Model voluntari de reintegració per a persones que surten de presó sense alliberament esglaonat”, s’organitzarà la participació de les entitats del tercer sector, que aportaran els coordinadors i els voluntaris, i es portarà a terme la formació. En la segona d’implementació, sobre la base de la selecció aleatòria del grup programa i d’un grup de control, es procedirà a oferir a totes les persones del grup programa l’ajuda a la reintegració definida en el model i canalitzada a partir d’un voluntari, tenint aquesta ajuda una durada d’un any entre el contacte inicial a presó i la continuació a partir de l’alliberament. L’objectiu del projecte és que el nombre de persones que consenteixen arribi a les 150. Finalment, en la fase d’avaluació i difusió, s’analitzaran de manera quantitativa i qualitativa els resultats del projecte i es procedirà a transmetre a la societat les seves implicacions.