La idea del projecte

El projecte de recerca neix de la preocupació que el nostre sistema penitenciari abordi de manera molt limitada la reintegració de les persones que acaben la condemna de presó amb més risc de reincidència. Per raons d’ordre legal i d’aplicació pràctica, el procés de llibertat anticipada –a partir del règim obert i de la llibertat vigilada– és molt exigent, requerint una bona adaptació al règim penitenciari, una disposició positiva a la rehabilitació i un suport extern que complementi el bon pronòstic positiu de reinserció. Malgrat els avantatges d’aquest sistema –destacant el fet que estimuli de manera poderosa la participació de la persona en la seva rehabilitació– existeixen també inconvenients importants, sent possiblement el més destacat que deixi fora del seu abast a una majoria de la població penada i, en particular, a aquella que té més risc de reincidir. A partir d’aquesta realitat es suscita la pregunta que orienta la recerca plantejada, relativa a si seria factible avançar cap un sistema en què la transició esglaonada fos universal i on, si bé amb diferents models, també les persones amb més risc de reincidència comptessin amb un pla de reintegració.

 

La recerca internacional resulta esperançadora, encara que no concloent, en el sentit que existeixen evidències de programes adreçats a les persones amb més risc de reincidència que han aconseguit millorar la reintegració i reduir la reincidència de les persones i dóna sentit a plantejar un programa de reintegració adaptat al nostre context per avaluar la seva efectivitat i que pugui ser considerat per afrontar la reforma del nostre sistema.