Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

El projecte està coliderat pel Dr. Josep Cid, professor i investigador de la UAB. És doctor en Dret, coordinador del Grau en Criminologia de la UAB des de 2004 i dirigeix el grup de recerca «Desistiment del delicte i polítiques de reinserció» (SGR2014). La seva línia d’investigació s’ha desenvolupat principalment en la discrecionalitat judicial en l’aplicació de les penes a l’àmbit espanyol, en el caràcter criminògen de la pena de presó i en el procés de desistiment de les carreres delictives.

Per part de la UAB també hi participa Aina Ibàñez i Roig, tècnica especialitzada de suport a la recerca del grup «Desistiment del delicte i polítiques de reinserció» des del 2009. La seva activitat investigadora s’ha focalitzat en les narratives de desistiment del delicte i en el rol de la societat en la reinserció de les persones empresonades.