Justícia i Pau

Entitat cristiana que actua des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Amb aquestes finalitats, l’entitat es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics per, entre d’altres, exigir mesures de lluita contra la pobresa i la marginació social o defensar els drets de les persones empresonades i la seva reinserció social.

 

http://www.justiciaipau.org/