Fundació Bancària "la Caixa"

La Fundació Bancària ”la Caixa” es caracteritza per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, a través de la seva Obra Social, que realitza activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic. La Fundació Bancària ”la Caixa” manté el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d'euros pel 2016, per setè any consecutiu, la qual cosa la situa com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món. Amb la Fundació Bancària ”la Caixa” es mantenen, enforteixen i desenvolupen els àmbits d'actuació fonamentals de ”la Caixa” des dels seus orígens: el financer, l'empresarial i el social, la seva raó de ser.

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/recercaixa/proyectosseleccionados2014_ca.html