Fundació Autònoma Solidària

Entitat sense ànim de lucre creada el 1999 que col·labora en l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Promouen la participació en accions de voluntariat i de servei a la comunitat i en activitats formatives orientades a fomentar la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre les situacions de desigualtat. Treballen per a col·lectius en risc d’exclusió, persones amb discapacitat, persones internes en centres penitenciaris i en centres educatius de menors, ingressades en centres sanitaris i immigrades.

 

www.uab.cat/fas