Fundació APIP-ACAM

La Fundació Apip-Acam respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent, de donar suport a les persones i famílies en situacions de necessitat, de manca de mitjans econòmics i/o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments, de les metodologies i les avaluacions, per tal de col·laborar amb la capacitació, el foment de l’assertivitat, l’empoderament de les persones i la recuperació de llurs xarxes socials. Des de l’any 1991 és Entitat Col·laboradora del Departament de Justícia, gestionant diferents projectes dirigits a l’atenció de persones sotmeses a mesura penitenciària entre els que destaquen les Unitats Dependents de formació i inserció sociolaboral i el foment d’activitats de voluntariat penitenciari. Des de l’any 2010 duent a terme la gestió del programa de Treballs en Benefici de la Comunitat a la província de Barcelona de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives.  

 

http://fundacioapipacam.org/