Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)

La participació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha estat essencial per dur el projecte endavant. La seva participació s’ha personificat en el Sr. Miguel Àngel Esteban, cap del Servei de Rehabilitació; el Sr. Joan Pere Queralt, cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials; i el Sr. Jordi Camps, responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció Especialitzada.