Associació CEDRE

Associació sense ànim de lucre nascuda l’estiu de l’any 2000 fruit de la iniciativa d’un grup de joves voluntaris i de les iniciatives promogudes des dels Caputxins de Sarrià, en el marc de l’acció solidària i social en el tercer i quart món. L’entitat canalitza l’acció social vers als joves amb més risc d’exclusió social: els joves de les presons, majoritàriament immigrants. CEDRE dóna suport a persones amb greus carències personals, sense suport familiar i amb manca de recursos suficients per al seu desenvolupament dins la societat i a la vegada, promou i dinamitza la inclusió social d’aquests nois.

 

http://www.cedre.cat/