Andròmines

Entitat sense ànim de lucre que treballa des de l'any 1993 per una societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i denúncia de l'exclusió social i l'acolliment de persones en situació d'exclusió sociolaboral. Treballa amb l'objectiu d'acompanyar vers una integració social i laboral a totes aquelles persones que per motius d'edat, gènere, per limitació funcional o per qualsevol raó de tipus social, es troben excloses de mercat laboral ordinari. Per a possibilitar aquest acompanyament Andròmines dissenya i executa programes de capacitació, formació i inserció laboral que s’adeqüen a les necessitats socials dels col·lectius i a la demanda real del mercat de treball.

 

http://www.andromines.net/

 

 

 

.