Membres

Investigadors principals
Dr. Josep Cid Moliné (UAB)
Dr. Antonio Andrés Pueyo (UB) 

 

Entitats participants:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)                                                                                                                   
Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Associació Andròmines
Associació VAS
Associació CEDRE
Fundació APIP-ACAM
Coordinadora contra la Marginació de Cornellà
Justícia i Pau
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Bancària "la Caixa"