En la implementació del projecte s’han realitzat dues jornades amb la participació de diverses persones involucrades en el projecte: mentors, participants, coordinadors d’entitats i investigadors.

 

Una primera jornada es va celebrar el 14 de gener de 2017, quan el projecte “De la presó a la comunitat” estava a la meitat del seu desenvolupament. La Jornada: El paper dels mentors en el pas de la presó a la comunitat estava pensada principalment pels mentors del projecte, amb la participació també dels coordinadors de les entitats, de l’equip de recerca i d’altres persones que han contribuït al seu desenvolupament, i pretenia ser un moment de reconeixement de la tasca realitzada fins al moment pels mentors. A la vegada, la trobada va servir per poder presentar l’estat de la recerca i destacar el rol que hi compleixen els mentors, així com per poder elaborar entre tots reflexions sobre el que ha estat les funcions de mentoria i transmetre orientacions útils per la seva continuació i finalització. https://ddd.uab.cat/record/186070 

 

Una segona jornada es va celebrar el 21 d’octubre de 2017, quan totes les relacions de mentoria del projecte “De la presó a la comunitat” ja havien finalitzat després d’un any de durada. La Jornada de tancament del projecte va servir per agrair a participants i mentors la seva col·laboració en el projecte i disposar d’un espai per reflexionar conjuntament sobre la tornada a la comunitat després de la presó. És per això que s’hi van reunir principalment mentors i participants on van tenir un espai per compartir les seves experiències i vivències a través d’una taula rodona. https://ddd.uab.cat/record/186072